Skip to main content

Otvorene licencije i autorska prava

Otvorena licencija način je na koji nositelj autorskih prava (autor ili drugi nositelj prava) može odobriti uporabu svojih djela široj javnosti. Primijenjena otvorena licencija obično je naznačena izravno na djelu i na svim mjestima na kojima se djelo distribuira. Kao ni druge licencije, otvorene licencije ne podrazumijevaju prijenos autorskih prava ili drugih prava intelektualnog vlasništva. Osoba koja daje otvorenu licenciju za svoje djelo i dalje je nositelj autorskog prava za svoje materijale i može se njima koristiti kako želi.

Najraširenija otvorena licencija je Creative Commons koja autoru omogućuje preciznije određivanje uvjeta objave, ali i bolju vidljivost autorstva. Postoji šest modula Creative Commons (CC) licencije koje omogućuju distribuciju, mijenjanje i preradu autorskoga djela uz imenovanje izvornog autora (BY) u nekoliko oblika – daljnje dijeljenje kao nekomercijalno djelo (NC), dijeljenje bez prerade (ND), dijeljenje pod istim uvjetima kao i izvorno djelo (SA) ili pod drugim uvjetima. CC BY „najslobodnija” je licencija za korisnika jer je jedini uvjet korištenja djela označavanje izvornog autora. Dvije licencije (CC BY-ND i CC BY-NC-ND) koje ne omogućuju mijenjanje i preradu obrazovnog materijala nisu u skladu s načelima otvorenosti obrazovnih sadržaja. Korištenje Creative Commons licencije olakšava i pretraživanje sadržaja prema tom kriteriju. Naime, uz specijalizirane pretraživače, pretraživanje sadržaja prema vrsti CC licencije omogućava i Google (značajka unutar naprednog pretraživanja).  Pri odabiru licencije kojom se štiti sadržaj treba biti oprezan, jer se jednom dodjeljena CC licencija ne može mijenjati niti povlačiti.

Također, tu treba razmišljati i o (ponovnoj) upotrebi sadržaja. Poželjno je dodjeljivanje što manje ograničavajuće dozvole, kao što su CC0, CC-BY-4.0 ili PDDL za istraživačke podatke. U slučajevima kombinacije korištenja postojećeg sadržaja u generiranju novog, što je posebno istaknuto kod korištenja istraživačkih podataka. U slučaju kombinacije različitih setova podataka na temelju kojih se radi novo istraživanje, „nasljeđuju“ se najrestriktivnija prava na novonastali skup podataka.