Skip to main content

Otvoreno obrazovanje

Otvoreno obrazovanje omogućuje svima da uče bilo gdje, u bilo koje doba s pomoću bilo kojeg uređaja i uz bilo čiju potporu. Cilj otvorenog obrazovanja je proširiti pristup i sudjelovanje svima uklanjanjem prepreka, učenje učiniti dostupnim, obilnim i prilagodljivim za sve. Ovakav način obrazovanja nudi više načina poučavanja i učenja, izgradnju i razmjenu znanja te osigurava razne pristupne pravce formalnom i neformalnom obrazovanju i njihovom povezivanju. Primjena tehnologije u obrazovanju je alat za unapređenje kvalitete procesa i podučavanja, koje je usmjerno ka potrebnim kompetencijama koje se stječu u obrazovanju u 21. stoljeću.

Otvoreno obrazovanje može se definirati kao krovni (skupni) pojam za politike i prakse ustanova i različitih inicijativa kojima se žele proširiti mogućnosti pristupa kvalitetnim obrazovnim programima i sadržajima i izvan okvira formalnog obrazovanja. Cilj otvorenog obrazovanja je omogućiti svakoj osobi da u bilo kojem trenutku svojeg života i profesionalnog razvoja može dobiti i iskoristiti obrazovnu mogućnost, što uključuje:

 • pristup sadržaju
 • infrastrukturna podrška
 • vrednovanje
 • certificiranje

Konkretni koraci koji se mogu poduzeti u kontekstu otvorenog obrazovanja su:

 • na nacionalnoj i institucijskoj razini jasno definirati politike i strategije o otvorenom obrazovanju koje će se i sustavno provoditi
 • razvijati kulturu otvorenosti, ne samo u obrazovanju nego i društvu
 • sustavno planirati i osigurati resurse za nastanak kvalitetnih otvorenih obrazovnih sadržaja
 • omogućiti nastavnicima stjecanje digitalnih kompetencija visoke razine i osigurati im kvalitetnu i dostupnu podršku u primjeni IKT-a
 • vrednovati radnastavnika u nastavi, kvalitetu i otvorenost u nastavi i koristiti se raspoloživim otvorenim obrazovnim sadržajima za unapređenje postojećih i nastanak novih obrazovnih programa
 • urediti pitanja prava intelektualnog vlasništva unutar svih subjekata u sustavu znanosti i visokog obrazovanja te uspostaviti mehanizme da se dogovorena pravila poštuju i učinkovito provode
 • nastaviti razvoj i povećati dostupnost moderne informacijsko-komunikacijske infrastrukture na svim razinama.


Dva su preduvjeta za otvoreno obrazovanje: OTVORENI OBRAZOVNI SADRŽAJI I OTVORENE TEHNOLOGIJE


Otvoreni obrazovni sadržaji mogu znatno pridonijeti osiguranju jednakih prava na obrazovanje i univerzalnoj dostupnosti obrazovanja, posebno jer se nalazimo u vremenu kada su obrazovni sustavi diljem svijeta suočeni sa sve većim izazovima, kao što su omasovljenje obrazovanja i sve manje financijsko ulaganje u obrazovanje. Obrazovni sustavi danas trebaju organizirano i promišljeno pružiti potporu razvoju i unapređenju kvalitete poučavanja i učenja, razvoju nastavnih materijala, povećanju komunikacije sa studentima, izradi učinkovitih načina vrednovanja te identifikaciji načina kako zadovoljiti potrebe sve veće raznolikosti današnjih učenika/studenata.

Otvoreni obrazovni sadržaji podrazumijevaju poduku, učenje i obrazovne materijale u bilo kojem mediju koji se nalaze u javnoj domeni ili su dostupni uz otvorenu licencu koja omogućuje besplatan pristup tim materijalima, njihovo korištenje, adaptaciju i redistribuciju, bez ograničenja ili uz limitirana ograničenja te da se takvo otvoreno licenciranje utvrđuje unutar postojećih prava s obzirom na intelektualno vlasništvo.Otvoreni sadržaji doprinose unapređenju kvalitete obrazovnog procesa i omogućavaju dostupnost obrazovanja svima pod jednakim uvjetima.  Otvoreni obrazovni sadržaji uključuju bilješke s predavanja, slajdove, pojedine ili cijele module, materijale za učenje, zbirke, udžbenike, online tutorijale ili bilo koji drugi materijal pripremljen za potrebe podučavanja i učenja.                                           
Otvoreni obrazovni saržaji imaju veliki potencijal:

 • učiniti obrazovne sadržaje aktualnijima i ažuriranijima
 • poticati inovativnost u obrazovanju
 • potaknuti studente i nastavnike na zajedničku izradu i korištenje obrazovnih sadržaja
 • povećati učinak investiranja u obrazovanje
 • smanjiti vladama i studentima troškove obrazovanja


Otvorene obrazovne politike (OEP)
Tehnološki napredak i digitalna revolucija transformirali su obrazovanje s velikim mogućnostima za učinkovitost i jednakost u području obrazovanja. Ipak, postoji nedostatak vještina za potrebe poslova u 21. stoljeću (prvenstveno digitalnih), te se kreiraju mnoge politike na institucijskim, lokalnim, regionalnim, europskim i svjetskim razinama s ciljem povećanja broja visokoobrazovanih i stvaranje radnika koji raspolažu potrebnim vještinama.

U svijetu:

2nd World Open Education Resources (OER) Congress 2017. OER for Inclusive and Equitable Quality Education: ​From Commitment to Action.

Svjetski kongres o otvorenim obrazovnim sadržajima 2012.: Pariška deklaracija o otvorenim obrazovnim sadržajima

U Europi:

UNESCO-ve Smjernice za OER u visokom obrazovanju, 2011.

UNESCO-va, Pariška deklaracija o otvorenim obrazovnim sadržajima, 2012.

Europska komisija, Otvaranje inovativnom podučavanju i učenju pomoću novih tehnologija i otvorenih obrazovnih resursa, 2013.

Haška deklaracija o otkrivanju znanja u digitalnom dobu, 2015.

UNESCO i ICDE, The Paris Message – Online, Open and Flexible Higher Education for the Future We Want, 2015

 U Hrvatskoj:

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, 2014:

• Hrvatska mora biti otvoreno, mobilno i inovativno društvo

• Obrazovanje i znanost od posebnog su javnog interesa

• Osigurati kvalitetno obrazovanje dostupno svima pod jednakim uvjetima