Kako uskladiti objavljivanje publikacija sa zahtjevima okvirnog programa Obzor Europa?

Sve recenzirane znanstvene publikacije proizašle iz projekata financiranih programom Obzor Europa moraju biti dostupne u otvorenom pristupu. Navedeno podrazumijeva da radovi moraju biti slobodno dostupni online bez ikakvih ograničenja odmah nakon objave na način da se pohrane u repozitorije. Važno je znati da su korisnici Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru programa Obzor Europa dužni osigurati da oni ili autori zadržavaju dostatna prava intelektualnog vlasništva (eng. intellectual property rights – IPR) kako bi se ispoštovali zahtjevi u pogledu otvorenog pristupa.

Dva su načina osiguravanja otvorenog pristupa znanstvenim publikacijama:

 1. pohrana publikacije u repozitorij,
 2. objava publikacije u časopisu dostupnom u otvorenom pristupu.

U oba slučaja potrebno je publikaciju pohraniti u repozitorij, čak i kada je objavljena u časopisu dostupnom u otvorenom pristupu.

Sve recenzirane znanstvene publikacije proizašle iz projekata moraju biti dostupne u repozitoriju u otvorenom pristupu. Kako pohraniti svoju publikaciju u repozitorij?

Najkasnije na dan objave (bez embarga), pohranite strojno čitljivu elektronsku kopiju objavljene verzije rada ili finalnu recenziranu verziju rukopisa prihvaćenog za objavljivanje (eng. Author Accepted Manuscript – AAM; author’s postprint) u repozitorij za znanstvene publikacije, uz licenciju CC-BY ili ekvivalentnu licenciju za članke; licenciju CC BY-NC, CC BY-ND ili ekvivalentnu licenciju koja zabranjuje komercijalnu upotrebu ili preradu za monografije i druge duže tekstove, s informacijama o rezultatima istraživanja, alatima ili instrumentima potrebnim za obrazloženje zaključaka znanstvene publikacije. Poželjno je u isto vrijeme pohraniti i istraživačke podatke potrebne za potvrđivanje zaključaka donesenih u pohranjenoj publikaciji.

Metapodaci pohranjenih publikacija moraju biti licencirani pod CC0 (Creative Common Public Domain Dedication) licencijom ili ekvivalentnom licencijom, usklađeni s FAIR načelima (pronalažljivi, dostupni, interoperabili i ponovno upotrebljivi) te sadržavati informacije o sljedećem:

 • publikaciji (autoru/ima, naslovu, datumu i mjestu objavljivanja);
 • financiranju u sklopu programa Obzor Europa ili Euratom;
 • nazivu, kratici i broju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava;
 • uvjetima licenciranja;
 • trajnim identifikatorima publikacije, autora, ustanove i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava; metapodaci trebaju sadržavati trajne identifikatore za sve rezultate istraživanja ili bilo koje druge alate i instrumente potrebne za obrazloženje zaključaka pohranjene publikacije.

Publikaciju je moguće objaviti gdje god to autori žele, međutim embargo period na otvoreni pristup više se ne dopušta.Razmislite o objavljivanju na platformi Open Research Europe (ORE) koja korisnicima programa Obzor 2020. i Obzor Europa pruža mogućnost besplatne upotrebe visokokvalitetnog mjesta za objavu u otvorenom pristupu i recenzijskim postupkom tijekom i nakon isteka njihovih sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava. Korisnicima će to pomoći u ispunjavanju obveza u pogledu otvorenog pristupa te će dodatno potaknuti objavu nerecenziranih verzija i otvoreni recenzijski postupak. Kako funkcionira ORE saznajte na službenoj stranici platforme

Osobne web stranice i baze podataka, web stranice izdavača kao i usluge pohrane u oblaku (Dropbox, Google drive, itd.) ne smatraju se repozitorijima. Academia.edu, ResearchGate i slične platforme ne dopuštaju otvoreni pristup prema traženim uvjetima te se također NE smatraju repozitorijima.

Dodatni izvori:

Europska komisija, Horizon Europe Programme Guide (sadrži posebno poglavlje o otvorenoj znanosti na 38. stranici)

Europska komisija, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s objašnjenjima i primjerima

Repozitoriji koje možete koristiti za pohranu znanstvenih publikacija su sljedeći:

Pouzdani repozitoriji su:

Certificirani repozitoriji (npr. CoreTrustSeal, nestor Seal DIN31644, ISO16363) ili tematski repozitoriji koji se obično koriste u istraživačkim zajednicama. Takvi bi repozitoriji trebali biti međunarodno priznati.

Repozitoriji opće namjene ili institucijski repozitoriji sa sljedećim karakteristikama:

 • Posjeduju specifične karakteristike organizacijske, tehničke i proceduralne kvalitete, kao što su usluge, mehanizmi i/ ili odredbe kojima je cilj osigurati integritet i autentičnost njihovog sadržaja, olakšavajući tako njihovu (ponovnu) kratkoročnu i dugoročnu upotrebu. Pouzdani repozitoriji imaju posebne odredbe i na svojim web stranicama nude jasne informacije o politikama koje definiraju njihove usluge (npr. akvizicija, pristup, sigurnost sadržaja, dugoročna održivost usluge uključujući financiranje itd.).
 • Osiguravaju širok, pravedan i idealno otvoren pristup sadržaju i pridržavaju se primjenjivih zakonskih i etičkih ograničenja. Sadržaju dodjeljuju trajne identifikatore (npr. DOI), tako da se publikacije, istraživački podaci i drugi rezultati istraživanja nedvosmisleno referenciraju i mogu citirati. Osiguravaju da je sadržaj popraćen metapodacima koji su dovoljno detaljni i dovoljno kvalitetni da omoguće otkrivanje, ponovnu upotrebu i citiranje te sadrže informacije o podrijetlu i licenciranju; metapodaci se strojno obrađuju i standardiziraju (npr. Dublin Core, Data Cite, itd.) po mogućnosti koristeći uobičajene formate i slijedeći standarde zajednice kojoj repozitorij služi.
 • Olakšavaju srednje i dugoročno očuvanje pohranjenog sadržaja. Posjeduju mehanizme ili odredbe za stručnu kontrolu i osiguranje kvalitete točnosti i integriteta skupova podataka i metapodataka, kao i postupke za održavanje komunikacije s pohraniteljima u slučaju otkrivanja problema. Zadovoljavaju općeprihvaćene međunarodne i nacionalne sigurnosne kriterije kako bi se spriječio neovlašteni pristup te imaju različite razine sigurnosti ovisno o osjetljivosti pohranjenih podataka radi očuvanja privatnosti i povjerljivosti.

OpenAIRE vam može pomoći u potrazi za odgovarajućim repozitorijem za pohranu svoje publikacije. Više informacije dostupno je na stranici OpenAIRE EXPLORE.

Ostale vrste znanstvenih publikacija (nerecenzirani članci, monografije, konferencijski materijali, itd.) nisu uključene u obveze vezane uz otvoreni pristup, ali dobra je praksa da se i tim vrstama publikacija otvori pristup!

Pohranjivanjem prihvaćene verzije rada (eng. Author Accepted Manuscript – AAM; author’s postprint) u repozitorij omogućuje se otvaranje pristupa vlastitim publikacijama ukoliko se ispuni jedan od uvjeta u nastavku:

 • potpisan je ugovor o prijenosu autorskih prava (eng. Copyright Transfer Agreement – CTA), pri čemu izdavač dopušta da se u repozitorij pohrani AAM ili uređena verzija rada (eng. Version of Record – VoR);
 • autorska prava na objavljeni članak zadržana su primjenom Strategije očuvanja prava kOAlicije S.

Možda će biti potrebna komunikacija između autora i potencijalnih izdavača, posebno kada se publikacije objavljuju na mjestima koja nisu u otvorenom pristupu. Kako bi se olakšalo ispunjavanje obveza otvorenog pristupa, potičemo istraživače da obavijeste izdavače o svojim obvezama prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava (uključujući i zahtjeve za licenciranje) već prilikom predavanja rukopisa. Na primjer, dodajući u svoj rukopis sljedeću izjavu: “Ovaj je rad financiran sredstvima Europske unije u okviru programa Obzor Europa [broj ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava].”. Kao što je navedeno u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, njegovi korisnici moraju najkasnije u vrijeme objavljivanja publikacije osigurati otvoreni pristup objavljenoj verziji ili konačnom recenziranom rukopisu prihvaćenom za objavu i to putem pouzdanog repozitorija i pod najnovijom dostupnom verzijom CC-BY licencije ili neke druge ekvivalentne licencije. CC BY-NC, CC BY-ND, CC BY-NC-ND ili ekvivalentne licencije se mogu primijeniti na formate dugog teksta.” Ako je ugovor o objavljivanju u suprotnosti s obvezama ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, autori bi trebali pregovarati o njegovim uvjetima i, alternativno, potražiti drugo mjesto ili druge mogućnosti objavljivanja.

Niste ograničeni mjestom objave svog rada. Možete objavljivati u časopisima u otvorenom pristupu ili u časopisima s pretplatom. Neki OA časopisi naplaćuju autorima naknadu za objavljivanje u otvorenom pristupu (eng. Article Processing Charges – APC).

Na projekt se mogu teretiti samo naknade za objavljivanje u časopisima ili na platformama s potpuno otvorenim pristupom.
Troškovi objavljivanja u tradicionalnom časopisu koji se temelji na pretplati, a koji nudi opciju objave u otvorenom pristupu – tzv. hibridni časopisi, neće biti pokriveni u okviru Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. U slučaju APC troškova, imate pravo na povrat novca tijekom trajanja projekta, pri čemu biste navedene troškove za objavljivanje u otvorenom pristupu trebali uključiti u proračun prijedloga projekta.

Možete izbjeći APC! Objava istraživanja u otvorenom pristupu ne mora koštati ništa. Pohranjivanjem članaka u repozitorijima ili objavom u OA časopisima koji ne naplaćuju APC možete osigurati besplatan pristup svom istraživanju. Korisnici potpora EU mogu besplatno objavljivati radove nastale u sklopu projekata Obzor Europa na platformi Open Research Europe.

Proračun za publikacije = prosječni APC troškovi x broj publikacija.

Pogledajte sljedeće metode izračuna prosječnih APC troškova:

Metoda 1:

Prosječan APC na temelju popisa časopisa koje koristi konzorcij (potražite cijene na web stranicama izdavača i /ili se posavjetujte s knjižničarima).

Metoda 2:

Prosječan APC na temelju ukupnih tržišnih performansi. Björk & Solomon (2014) procijenili su prosječni trošak naknade za obradu članaka (APC) za postojeće OA časopise na oko 1020 eura, a za hibridne časopise (pretplatni časopis s mogućnošću OA za pojedinačne članke) na oko 1980 eura. U novije vrijeme, Open APC inicijativa, koja objavljuje skupove podataka o APC-jevima koji se plaćaju za članke u OA časopisima od strane sveučilišta i istraživačkih instituta pod open database licencijom u Github-u, procjenjuje prosječan APC za potpuno otvorene časopise na 1.484 eura, dok je za hibridne časopise prosječna naknada 2.492 eura.

OpenAIRE infrastruktura pobire publikacije i šalje ih Europskoj komisiji kako bi na vrijeme bile spremne za izvještaj. Na primjer, povezani su s CORDIS-om i EC Participants Portalom. Dokumente povezuju s projektima, a projekte sa skupovima podataka. Stranicu vlastitog projekta možete pogledati na OpenAIRE EXPLORE portalu gdje između ostalog možete pronaći i praktične aplikacije koje vam omogućuju preuzimanje svih rezultata projekta. Međutim, imajte na umu da može proći nekoliko tjedana prije nego što publikacije postanu vidljive na portalu izvješća.

Sustav podrške OpenAIRE-a nudi korisne sadržaje koji vam mogu pomoći, a sva dodatna pitanja možete uputiti njihovom helpdesku.

© Centar za znanstvene informacije, Institut Ruđer Bošković. Pravila privatnosti