Skip to main content

Oznaka: Sveučilište u Splitu

Sveučilište u Splitu donijelo je Politiku otvorene znanosti

Na Sveučilištu u Splitu održana je sjednica Senata 30. ožujka 2023. godine na kojoj su usvojeni plan upisa studenata za akademsku godinu 2023./2024. te prijedlog novog programa sveučilišnog specijalističkog studija Opća kirurgija Medicinskog fakulteta. Senat je također usvojio Akcijski plan Strategije ljudskih resursa za istraživače za razdoblje 2023. – 2025. i Politiku otvorene znanosti Sveučilišta u Splitu.

Nastavi čitati