Sveučilište u Splitu donijelo je Politiku otvorene znanosti

Na Sveučilištu u Splitu održana je sjednica Senata 30. ožujka 2023. godine na kojoj su usvojeni plan upisa studenata za akademsku godinu 2023./2024. te prijedlog novog programa sveučilišnog specijalističkog studija Opća kirurgija Medicinskog fakulteta. Senat je također usvojio Akcijski plan Strategije ljudskih resursa za istraživače za razdoblje 2023. – 2025. i Politiku otvorene znanosti Sveučilišta u Splitu.

Na temelju Hrvatske deklaracije o otvorenom pristupu iz 2012. godine, UNESCO-ove Preporuke za otvorenu znanost  iz 2021. godine, Strategije za istraživanje i inovacije 2020. – 2024.: EU politika otvorene znanosti, Preporuke komisije EU o pristupu znanstvenim informacijama i njihovu čuvanju te Znanstvene strategije Sveučilišta u Splitu 2022. – 2026., Sveučilište u Splitu donijelo je Politiku otvorene znanosti čiji je cilj rezultate znanstveno-istraživačkog rada učiniti otvoreno dostupnim, pristupačnim i ponovno upotrebljivim, povećati znanstvenu suradnju i razmjenu informacija za dobrobit znanosti i društva te usmjeriti procese stvaranja znanja i izvan tradicionalne znanstvene zajednice.

Politika otvorene znanosti nastoji postići neke od ciljeva europske politike otvorene znanosti kao što su usklađivanje podataka s FAIR načelima i njihovo otvoreno dijeljenje, dostupnost svih recenziranih znanstvenih publikacija, integritet istraživanja i ponovljivost istraživačkih rezultata i dr. Sveučilište u Splitu potiče autore da u institucijski repozitorij pohranjuju objavljene publikacije, istraživačke podatke, obrazovne materijale za učenje i poučavanje te istraživačke softvere/kodove što je ranije i otvoreno koliko je moguće. Potiče se i izrada Plana upravljanja istraživačkim podacima prije početka istraživačkog procesa, promovira otvorena znanost kroz edukacijske aktivnosti te potiče ostale oblike otvorene znanosti, posebno aktivno uključivanje javnosti i građana u istraživački proces i upravljanje istraživačkih podataka. Za bolje razumijevanje sadržaja politike, na kraju je priložen i pojmovnik s definicijama korištenih izraza.

Više o načelima istraživanja i vrijednostima Sveučilišta, kao i Politiku otvorene znanosti Sveučilišta u Splitu pronađite na njihovoj stranici.

otvorena znanost, politika otvorene znanosti, Sveučilište u Splitu

© Centar za znanstvene informacije, Institut Ruđer Bošković. Pravila privatnosti