Skip to main content

Otvorena istraživanja

Otvorena istraživačka infrastruktura podrazumijeva tehničke elemente, ali i organizacijski dio koji se odnosi na upravljanje i provedbu definiranih procesa i procedura. Repozitoriji, odnosno platforme za prihvat, pohranu i diseminaciju istraživačkih podataka su tehnički preduvjet za otvorenu infrastrukturu. Ovisno o izvorima podataka mogu biti:

  • Institucijski
  • Nacionalni
  • Regionalni
  • Diciplinarni

Prednosti pohrane u disciplinarne repozitorije ponajprije se odnose na veću vidljivost pohranjenog skupa podataka jer su takvi repozitoriji najčešće poznato mjesto svima koji se bave određenim znanstvenim istraživanjima u određenom području.

Organizacijski dio oko brige o istraživačkim podatcima može biti vrlo složen, a sastoji se od potpore istraživačima u procesu, upravljanja podatcima, pripreme podataka za arhiviranje i sekundarno korištenje, promocije djelatnosti i sadržaja takvog repozitorija /arhiva te edukacije i treninga.

Sudjelovanjem nekih hrvatskih ustanova u međunarodnim projektima vezanim uz podršku otvorenoj znanosti , nastali su temelji  za uspostavu nacionalne infrastrukture i osvješćivanje znanstvene zajednice i šire javnosti.

Dabar (Digitalni akademski arhivi i repozitoriji) omogućava pohranu digitalnih objekata koji su rezultat znanstveno-istraživačkog, intelektualnog i kreativnog rada osoba povezanih s ustanovom iz sustava znanosti i visokog obrazovanja RH  koja pohranjuje sadržaj . Primjeri objekata koji se mogu pohranjivati u Dabru su: preprint radovi, recenzirani članci, radovi s konferencija, podaci istraživanja, disertacije, završni radovi studenata, knjige, nastavni materijali, slike, video i audiozapisi, prezentacije, digitalizirana građa.

PRIMJERI DOBRE PRAKSE

HR-ZOO, Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak projekt je u nastanku. Cilj mu je izgradnja računalnog i podatkovnog oblaka koji će biti temeljna sastavnica nacionalne istraživačke i inovacijske e-infrastrukture, a doprinijet će povećanju sposobnosti sektora za istraživanje, razvoj i inovacije za provođenje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljavanje potreba gospodarstva. 

EOSC-hub okuplja više pružatelja usluga za stvaranje jedinstvene pristupne točke za europske znanstvenike, istraživače i inovatore kako bi otkrili, pristupili, koristili i ponovno koristili široki spektar resursa za napredna istraživanja temeljena na istraživačkim podacima.


Zenodo je sveobuhvatan digitalni repozitorij koji je nastao u okviru Open AIRE projekta financiran i iniciran od Europske komisije. Zenodo je pokrenut 2013. godine, kao pionir u otvorenoj znanosti, infrastrukturi otvorenog pristupa i otvorenim podacima.

DSpace je softver otvorenog koda koji služi akademskoj zajednici, neprofitnim i komeracijalnim orgaizacijama kako bi stvarali otvorene digitalne repozitorije. 

CKAN je sustav upravljanja podacima koji podatke čini dostupnim – pružanjem alata za pojednostavljivanje objavljivanja, dijeljenja, pronalaženja i korištenja podataka.

Dataverse  je web-aplikacija otvorenog koda za razmjenu, čuvanje, citiranje, istraživanje i analizu podataka istraživanja tako što mogućuje lakšu dostupnost podataka.  

Islandora je softver otvorenog koda koji je osmišljen kako bi pomogao institucijama i organizacijama i njihovoj publici da zajednički upravljaju i otkrivaju digitalna sredstva koristeći okvir najbolje prakse.

Foster je platforma za e-učenje koja okuplja izvore i znanja o otvorenoj znanosti, služi svim zainteresiranima koji trebaju razviti strategije i vještine za primjenu prakse otvorene znanosti u svakodnevnom životu.