Skip to main content

Autor: Sanja Jurković

Podrška G7 ministara znanosti i tehnologije otvorenoj znanosti

Ministri znanosti i tehnologije zemalja članica G7[1] su od 12. do 14. svibnja 2023. u Sendaiju u Japanu održali sastanak čiji je jedan od rezultata njihova zajednička deklaracija u kojoj se dotiču važnosti otvorene znanosti, pitanja akademske slobode i inkluzivnosti, zaštite istraživačkog rada i znanstvenog integriteta te međunarodne suradnje. G7 podupire otvorenu znanost te ističe tri prioriteta: infrastrukturu otvorene znanosti, reformu vrednovanja znanstvenih istraživanja te istraživanja istraživačkog rada s ciljem razvoja politika otvorene znanosti temeljenih na rezultatima istraživanja. 

Nastavi čitati

Održan Nacionalni tripartitni sastanak EOSC-a u sklopu konferencije Srce DEI 2023

U sklopu godišnje konferencije Srca Dani e-infrastrukture Srce DEI 2023, ujedno i završne konferencije nacionalnog strateškog projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO), održan je i nacionalni tripartitni sastanak Europskog otvorenog znanstvenog oblaka (EOSC). Sastanak je organiziran s ciljem uspostave nacionalne koordinacije provedbe politike EOSC-a te definiranja nacionalnih prioriteta i potreba u tom području. Cilj tripartitnih događanja je okupljanje ključnih dionika svih triju strana – nacionalnih financijera i kreatora politika, Europske komisije i zajednice, kako bi se potaknula i podržala njihova koordinacija. Fokus tripartitnih sastanaka je na zajedničkim izazovima poput razmjene dobrih praksi, daljnjeg jačanja dijaloga, definiranju nacionalnih prioriteta te konkretnim akcijama potrebnim za implementaciju EOSC-a.

Nastavi čitati

Sveučilište u Splitu donijelo je Politiku otvorene znanosti

Na Sveučilištu u Splitu održana je sjednica Senata 30. ožujka 2023. godine na kojoj su usvojeni plan upisa studenata za akademsku godinu 2023./2024. te prijedlog novog programa sveučilišnog specijalističkog studija Opća kirurgija Medicinskog fakulteta. Senat je također usvojio Akcijski plan Strategije ljudskih resursa za istraživače za razdoblje 2023. – 2025. i Politiku otvorene znanosti Sveučilišta u Splitu.

Nastavi čitati

IRB postao član udruženja European Open Science Cloud (EOSC)

U okviru 5. opće skupštine udruženja European Open Science Cloud (ESOC), održane 28. studenog, prihvaćena je prijava Instituta Ruđer Bošković (IRB) za učlanjenjem te se tako IRB pridružio zajednici od preko 200 ustanova čiji je cilj promovirati otvorenost u znanosti te potaknuti i podržati razvoj infrastrukture za otvorenu znanost.

Nastavi čitati

U SAD-u propisan otvoreni pristup istraživanjima financiranim javnim sredstvima

Američke ustanove za istraživanje trebaju omogućiti besplatan i javan pristup rezultatima državno financiranih istraživanja čim budu objavljeni. Ured za znanost i tehnologiju Bijele kuće izdao je ažurirane smjernice za omogućavanje pristupa bez odgode rezultatima istraživanja financiranih državnim sredstvima u novoobjavljenom memorandumu. Dokument predstavlja značajan pomak u odnosu na dosadašnje uvjete javnog pristupa znanstvenim rezultatima. Javne ustanove trebaju u potpunosti prilagoditi svoje politike novim smjernicama do kraja 2025. godine.

Nastavi čitati

FAIR u visokom školstvu – objavljeni su priručnik za izradu FAIR kurikuluma i izvještaj o uspješnim primjerima iz prakse

Upravljanje i očuvanje istraživačkih podataka prema FAIR načelima dobiva na važnosti pa zauzima strateško mjesto i u institucionalnim programima rada sveučilišta. Visokoškolske ustanove diljem Europe i svijeta prepoznaju da je ispravno upravljanje istraživačkim podacima (engl. “research data management” – RDM) ključno kako bi održale korak s digitalnom tranzicijom znanstvene produkcije i diseminacije znanja, ali i potaknule bolje razumijevanje i prihvaćanje procesa otvorenog istraživanja, poznatijeg kao otvorena znanost. Europski projekt Fostering FAIR data practices in Europe (FAIRsFAIR), kojemu je cilj razviti i ponuditi praktična rješenja za podršku u provedbi i upotrebi FAIR načela tijekom cijelog životnog ciklusa istraživačkih podataka, nastoji tako podržati i visokoškolske ustanove u integraciji tih načela u njihove nastavne planove i programe.

Nastavi čitati

Europsko istraživačko vijeće novim radnim programom obvezuje na upravljanje istraživačkim podacima

Europsko istraživačko vijeće (engl. European Research Council – ERC) objavilo je novi radni program za 2022. godinu, njihov drugi pod programom Obzor Europa. Isti je podržan do sada najvećim financijskim sredstvima godišnjeg proračuna ERC-a i usmjeren je na novije generacije europskih znanstvenika. Između ostalog, program će prilikom evaluacije uzeti u obzir sve potencijalne negativne posljedice pandemije na istraživanja navedene u prijavi projekta, obvezat će ustanove koje se prijavljuju na izradu plana ravnopravnosti spolova ili sličnog rješenja, ali i podnositelje zahtjeva na dostavu plana upravljanja istraživačkih podataka (engl. data management plan – DMP). 

Nastavi čitati

  • 1
  • 2