Skip to main content

U SAD-u propisan otvoreni pristup istraživanjima financiranim javnim sredstvima

Američke ustanove za istraživanje trebaju omogućiti besplatan i javan pristup rezultatima državno financiranih istraživanja čim budu objavljeni. Ured za znanost i tehnologiju Bijele kuće izdao je ažurirane smjernice za omogućavanje pristupa bez odgode rezultatima istraživanja financiranih državnim sredstvima u novoobjavljenom memorandumu. Dokument predstavlja značajan pomak u odnosu na dosadašnje uvjete javnog pristupa znanstvenim rezultatima. Javne ustanove trebaju u potpunosti prilagoditi svoje politike novim smjernicama do kraja 2025. godine.

Ured za znanost i tehnologiju Izvršnog ureda predsjednika Sjedinjenih Američkih Država (engl. Office of Science and Technology Policy, OSTP) u smjernicama ažuriranog memoranduma nalaže javnim ustanovama da u svoje politike uvedu obvezu o omogućavanju javnog pristupa bez odgode ili dodatnih troškova objave publikacija. Prvi takav memorandum izdan je 2013. godine naslova „Increasing Access to the Results of Federally Funded Scientific Research” koji je uputio američke javne ustanove na razvoj politika s osiguravanjem javnog pristupa istraživanjima financiranim iz državnih sredstava. Prema tzv. Holdrenovom memorandumu (nazvan prema tadašnjem voditelju Ureda za znanost i tehnologiju, Johnu Holdrenu) sve su javne ustanove s godišnjim proračunom za istraživanje i razvoj većim od 100 milijuna dolara upućene razviti plan podrške javnog pristupa rezultatima državno financiranih istraživanja, posebno znanstvenim publikacijama i digitalnim podacima koji iz njih proizlaze uz mogućnost odgode objave do 12 mjeseci. Prema izvještaju o javnom pristupu iz 2021. godine, sve obvezujuće javne ustanove razvile su i provele planove i politike sukladno navedenim smjernicama. Njihovi znanstvenici obvezni su osigurati pristup cjelovitom tekstu svojih članaka najviše 12 mjeseci nakon objave te razviti planove upravljanja podacima u novim istraživačkim projektima koji će biti maksimalno dostupni drugim znanstvenicima i javnosti (1). Američka javnost uživa veliku korist takvog razvoja čime je Holdrenov memorandum postavio put prema kulturi znanstvene zajednice koja cijeni suradnju i dijeljenje podataka.

Uspješnost prvog memoranduma pokazala je da bi prilagodba mogla dovesti do povećanja dostupnosti podataka i rezultata istraživanja svih državno financiranih ustanova. Omogućena odgoda objave u javnom pristupu od 12 mjeseci primarni je nedostatak Holdrenova memoranduma budući da ograničava pristup istraživanjima na pretplaćene korisnike i one koji imaju povlašteni pristup putem knjižnica ili drugih ustanova.

Devet godina kasnije, ažurirani memorandum naslova „Ensuring Free, Immediate, and Equitable Access to Federally Funded Research” sadrži smjernice za omogućavanje javnog pristupa istraživanjima upućene svim javnim ustanovama koje pružaju/primaju potpore u obliku istraživačkih projekata, bez vremenske odgode nakon objave. Razlika koju noviji memorandum postavlja između ustanova s godišnjim proračunom većim od 100 milijuna dolara i ostalih je ta da trebaju dostaviti dokumentaciju o novoj politici unutar 180 dana, dok ustanove koje ostvaruju 100 milijuna ili manje za isto imaju 360 dana. Noviji, tzv. Nelsonov memorandum (prema trenutnoj voditeljici OSTP-a, Alondri Nelson) odnosi se na sve publikacije i rezultate istraživanja čiji su autori ili koautori radili na istraživanju financiranom od strane države, bilo da je riječ o člancima u časopisima, poglavljima u knjigama, uvodnicima ili konferencijskim zbornicima. Smjernice upućuju i na neposredni javni pristup znanstvenim podacima proizašlim iz državno financiranih istraživanja u trenutku objave znanstvene publikacije čiji su temelj, osim ako podliježu ograničenjima navedenim u memorandumu ili pripadaju zaštićenoj kategoriji podataka. Navodi se da je znanstvenicima potrebno omogućiti uključivanje troškova povezanih s rukovanjem, pohranom i upravljanjem podacima kao dopuštenih troškova unutar proračuna istraživačkog projekta. Također se preporuča prikupljanje i omogućavanje pristupa odgovarajućim metapodacima znanstvenih publikacija i podataka koji proizlaze iz javno financiranih istraživanja, koliko je to moguće u trenutku pohrane u repozitorij. Metapodaci bi trebali sadržavati imena svih autora i koautora, njihovih afilijacija, izvore financiranja, datum objave i jedinstveni digitalni trajni identifikator. Ustanove trebaju prilagoditi i objaviti prilagođene politike do kraja 2024. godine, s datumom stupanja na snagu najkasnije godinu dana nakon njegove objave.

U usporedbi s prethodnim, kroz cijeli tekst ažuriranog memoranduma proteže se preporučiteljski ton umjesto obvezivanja ustanova na prilagodbu politika o pristupu znanstvenom istraživanju. Također, umjesto „otvoreni pristup” koristi se izraz „javni pristup” koji označava slobodu čitanja i preuzimanja teksta, ali ne i korištenja u druge svrhe bez ograničenja te nije određena verzija članka koja treba biti dostupna u javnom pristupu – autorova verzija prihvaćena za objavu ili objavljena verzija zapisa. Na izdavačima je koje će licencije za ponovno korištenje biti uvjetovane te koja verzija članka će biti pohranjena u repozitorij. Takva i slična pitanja još ostaju neodgovorena objavom Nelsonova memoranduma, ali on svakako predstavlja pomak u pravom smjeru za inicijativu otvorene znanosti u Americi.

U svojoj poruci javnosti Bijela kuća ističe da financijska sredstva i povlašteni pristup nikada ne smiju biti preduvjet za korištenje državno financiranih istraživanja. Smatraju da je iz promjena u praksi nastalih tijekom pandemije COVID-19 vidljiva korist neposrednog javnog pristupa istraživačkim publikacijama i podacima što uvelike može pridonijeti životnom standardu, razvoju znanstvenih otkrića i uvođenju pravednosti na svim razinama društva.

(1) Kongresni izvještaj o javnom pristupu iz 2021. godine sadrži najnovije informacije o nastojanjima tih odjela i ustanova u povećanju javnog pristupa publikacijama i drugim rezultatima istraživanja te unapređivanju upravljanja i dijeljenja istraživačkih podataka.

Izvori:

Anderson, R. (2022) A New OSTP Memo: Some Initial Observations and Questions / The Scholarly Kitchen. URL: https://scholarlykitchen.sspnet.org/2022/08/29/a-new-ostp-memo-some-initial-observations-and-questions/

Clarke & Esposito (2022) Zero Embargo / The Brief. URL: https://www.ce-strategy.com/the-brief/zero-embargo/

OSTP Public Access Congressional Report 2021. URL: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/02/2021-Public-Access-Congressional-Report_OSTP.pdf

Nelson, A. (2022) Memorandum for the heads of executive departments and agencies: Ensuring Free, Immediate, and Equitable Access to Federally Funded Research. URL: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/08/08-2022-OSTP-Public-Access-Memo.pdf

državna sredstva, javni pristup, javno financirana istraživanja, memorandum, public access, SAD