Skip to main content

Podrška G7 ministara znanosti i tehnologije otvorenoj znanosti

Ministri znanosti i tehnologije zemalja članica G7[1] su od 12. do 14. svibnja 2023. u Sendaiju u Japanu održali sastanak čiji je jedan od rezultata njihova zajednička deklaracija u kojoj se dotiču važnosti otvorene znanosti, pitanja akademske slobode i inkluzivnosti, zaštite istraživačkog rada i znanstvenog integriteta te međunarodne suradnje. G7 podupire otvorenu znanost te ističe tri prioriteta: infrastrukturu otvorene znanosti, reformu vrednovanja znanstvenih istraživanja te istraživanja istraživačkog rada s ciljem razvoja politika otvorene znanosti temeljenih na rezultatima istraživanja. 

Razvoj i upravljanje novom tehnologijom temelj je rješavanja društvenih pitanja te poticaj društvenoj inovaciji. Uzevši to u obzir, G7 će slijediti inicijative usmjerene ostvarenju otvorenog i evolucijskog istraživačkog ekosustava temeljenog na povjerenju kroz tri ključne točke: uvažavanje slobode i uključivost u znanstvenom istraživanju te promicanje otvorene znanosti; promicanje pouzdanih znanstvenih istraživanja kroz osiguranje istraživačke sigurnosti te integriteta istraživačkog rada; međunarodnu suradnju u područjima znanosti i tehnologije s ciljem rješenja globalnih problema.

G7 Radna skupina za otvorenu znanost (eng. Open Science Working Group, OSWG) utemeljena je na sastanku zemalja članica G7 2016. godine s ciljem promicanja provedbe FAIR i načela otvorene znanosti kroz poboljšanje kvalitete i učinka interakcije znanosti, politike i društva. Mandat joj je produžen 2021. godine kada se države članice G7 posvećuju radu na otvorenoj znanosti te promiču učinkovitu obradu i razmjenu znanstvenih podataka unutar i izvan G7.

Kako bi postigli te ciljeve, Radna skupina (OSWG) izdala je preporuke u provedbi aktivnosti podrške i suradnje u području otvorene znanosti. Preporuke su predstavljene za tri područja: istraživanje o istraživačkom radu, vrednovanje istraživanja i poticaji te interoperabilnost i održivost istraživačkih infrastruktura.

Preporuke za istraživanje istraživačkog rada su: produbiti istraživanja istraživačkog rada o otvorenoj znanosti na međunarodnoj razini, jačati koordinaciju i razmjenu znanja; koristiti istraživanja o istraživačkom radu kao okvir za praćenje stanja i razvoja otvorene znanosti te utvrditi “stanje znanja” u području istraživanja istraživačkog rada radi informiranih donošenja odluka i politika.

U kontekstu vrednovanja znanosti preporučuju transformaciju/reformu sustava vrednovanja istraživanja u svrhu poticanja otvorene znanosti i vrednovanje veće raznolikosti vrsta istraživačkih rezultata, aktivnosti i praksi, promicati stalni angažman dionika cjelokupnog istraživačkog sustava kako bi se ubrzao proces vrednovanja istraživanja te globalnu suradnju i uzajamno učenje za poticanje i održavanje koherentne prakse, razvoj otvorenih i transparentnih znanstvenih pokazatelja koji bi se mogli koristiti za evaluaciju istraživanja, osigurati potrebnu infrastrukturu i podršku u praksi otvorene znanosti, osigurati obuku koja istraživačima omogućuje prakticiranje otvorene znanosti, podršku u razvoju i korištenju pokazatelja.

Iz istraživanja na infrastrukturama otvorene znanosti ključnim za vrijeme COVID-19 pandemije proizašli su zaključci koji naglašavaju važnost dijeljenja podataka i drugih istraživačkih rezultata, kao i njihova dostupnost i mogućnost usporedbe, za ubrzanje znanosti i donošenja odluka. Prema tome, preporuča se promicati međunarodnu suradnju na razvoju infrastruktura otvorene znanosti korištenjem uspješnih postojećih suradničkih odnosa i istraživanjem novih mogućnosti unutar skupine G7 i šire te definirati i usvojiti zajednička načela i uobičajene prakse za infrastrukture otvorene znanosti kako bi se unaprijedila interoperabilnost i promicala dostupnost podataka uz poštivanje sigurnosti i privatnosti.

G7 nastavlja suradnju u području otvorene znanosti, posebice će promicati interoperabilnost, transparentnost, suradnju i povjerenje u infrastrukturama otvorene znanosti, otvoreni i javni pristup znanstvenim publikacijama, dijeljenje istraživačkih podataka, istraživanje pristupa vrednovanju istraživanja koji će promicati kvalitativni evaluaciju, prakse upravljanja istraživanjima i istraživačkim podacima u skladu s FAIR načelima te poticati praćenje napretka i izazova implementacije otvorene znanosti.

Napisale: Lorena Palameta i Sanja Jurković


[1] G7 je naziv za skupinu sedam gospodarski vodećih zemalja svijeta koje predstavljaju sami svjetski ekonomski vrh. Čine ga predsjednici vlada SAD-a, Kanade, Japana, Njemačke, Italije, Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva, a na sastancima sudjeluju i predsjednice ili predsjednici Europske unije te Europskog povjerenstva.

G7, open science, otvorena znanost, science and technology, znanost i tehnologija