Skip to main content

Hrvatska zaklada za znanost uvodi obavezan Plan upravljanja istraživačkim podacima

Plan upravljanja istraživačkim podacima službeni je dokument istraživanja koji opisuje što će se sve raditi s prikupljenim podacima za vrijeme trajanja i po završetku istraživanja. Definira i opisuje vrstu podataka koje se prikupljaju, obrađuju i pohranjuju te definira korištene formate. Osigurava usklađivanje podataka s legalnim i etičkim propisima, što je posebno važno ako se radi o osjetljivim podacima, te propisuje pravila za očuvanje i iskoristivost podataka nakon završetka projekta [1].

Važnost Plana upravljanja istraživačkim podacima leži u tome da pomaže svim dionicima uključenima u istraživanje saznati kako su podaci organizirani i dokumentirani te na koji im se način može pristupiti za vrijeme provođenja istraživanja ili trajanja projekta. Također omogućuje bolju pripremu vezanih aktivnosti i bolje planiranje potencijalnih dodatnih troškova.

Hrvatska zaklada za znanost prepoznala je važnost Plana upravljanja istraživačkim podacima pa je, u skladu s europskim i svjetskim trendovima, uvela obvezu izrade Plana upravljanja podacima za  sva izvješća za natječajne rokove za programe „Istraživački projekti“ (IP, IPS, IPCH) i „Uspostavni istraživački projekti“ (UIP) (šifre natječajnih rokova: 2019-04, 2020-02, 2020-01, 2020-10, 2021-04, 2021-10) koja se podnose od 15. ožujka 2022. godine, koji postaje obvezni dio redovitog izvješća i obvezni dio prijavne dokumentacije za sve buduće natječaje HRZZ-a.

Kako bi se voditeljima projekata i organizacijama omogućilo bolje razumijevanje nove procedure  i priprema za njezinu izvedbu, tijekom 2022. godine obrazac se neće vrednovati niti su njegove izmjene obuhvaćene Zahtjevom za izmjene radnoga i financijskog plana

Sveučilišni računalni centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) u listopadu 2021. godine osmislio je i objavio online tečaj Upravljanje istraživačkim podacima [2]. 

Centar za znanstvene informacije Instituta Ruđer Bošković u 2021. godini objavio je kratki pregled mrežnih alata za izradu planova upravljanja podacima, posebno se osvrčući na mrežni alat Argos [3], nastao kolaboracijom OpenAIRE-a i EUDAT CDI-a sa svrhom olakšavanja izrade i provedbe plana upravljanja podacima.

Hrvatska zaklada za znanost također je kreirala tri dokumeta koja će biti od pomoći voditeljima projekata da pravilno podnesu potrebnu dokumentaciju na vrijeme, a da se u isto vrijeme Plan upravljanja istraživačkim podacima temelji na načelima FAIR-a (Findable, Accessible, Interoperable i Reusable):

[1] Vodopijevec, A., Kranjec, I. (2018) Otvoreni istraživački podatci. U: Hebrang Grgić, I. (ur.) Otvorenost u znanosti i visokom obrazovanju, Zagreb, Školska knjiga, str. 93-112.
[2] Online tečaj Upravljanje istraživačkim podacima
[3] Plan upravljanja istraživačkim podacima – zašto i kako?data management plan, hrvatska zaklada za znanost, hrzz, istraživački podaci, open data, otvoreni podaci, plan upravljanja podacima, Research Data