Skip to main content

FAIR u visokom školstvu – objavljeni su priručnik za izradu FAIR kurikuluma i izvještaj o uspješnim primjerima iz prakse

Upravljanje i očuvanje istraživačkih podataka prema FAIR načelima dobiva na važnosti pa zauzima strateško mjesto i u institucionalnim programima rada sveučilišta. Visokoškolske ustanove diljem Europe i svijeta prepoznaju da je ispravno upravljanje istraživačkim podacima (engl. “research data management” – RDM) ključno kako bi održale korak s digitalnom tranzicijom znanstvene produkcije i diseminacije znanja, ali i potaknule bolje razumijevanje i prihvaćanje procesa otvorenog istraživanja, poznatijeg kao otvorena znanost. Europski projekt Fostering FAIR data practices in Europe (FAIRsFAIR), kojemu je cilj razviti i ponuditi praktična rješenja za podršku u provedbi i upotrebi FAIR načela tijekom cijelog životnog ciklusa istraživačkih podataka, nastoji tako podržati i visokoškolske ustanove u integraciji tih načela u njihove nastavne planove i programe.

Priručnik How to be FAIR with your data. A teaching and training handbook for higher educations institutions zamišljen je kao praktični materijal koji definira smjernice i modele nastavnih planova, ishode učenja i popratne informacije iz područja upravljanja istraživačkim podacima, a sadrži i povratne informacije zajednice prikupljene na 272 sveučilišta iz 36 europskih zemalja u razdoblju od 27. srpnja do 12. rujna 2021. Za integraciju FAIR sadržaja u nastavu potrebno je definirati koja znanja i vještine studenti trebaju steći na različitim obrazovnim razinama, te su u priručniku predloženi potrebni kompetencijski profili koje ustanove mogu integrirati u svoje nastavne planove i programe ili prema kojima se mogu razvijati novi kurikulumi temeljeni na FAIR načelima. Priručnik predstavlja i strukturirani pristup modelu tečaja koji nastavnicima mogu pripomoći u boljem razumijevanju i izražavanju važnosti ishoda učenja za različite skupine, složenosti učenja na različitim razinama, te u odabiru oblika izvođenja obuke.

Objavljen je i izvještaj Good Practices in FAIR Competence Education koji prikazuje sedam studija slučaja o provedenoj implementaciji FAIR načela u programe obrazovanja i osposobljavanja. Izvještaj dobrih praksi opisuje primjere uspješne integracije upravljanja istraživačkim podacima i vještina povezanih s FAIR načelima u sveučilišnim planovima i programima da bi se dobio uvid kako se te vještine primjenjuju u visokoškolskim ustanovama. Može poslužiti kao nadahnuće i izvor praktičnih primjera iz visokog školstva jer predstavlja kako su partnerske ustanove i organizacije pristupile kvalitetnijem poučavanju vještina upravljanja istraživačkim podacima i FAIR načela na svim sveučilišnim razinama – preddiplomskim, diplomskim i doktorskim studijima.

FAIR, FAIR načela, FAIRsFAIR, istraživački podaci, Research Data, visoko školstvo