Skip to main content

Strategija zadržavanja prava i dvosmislenost izdavača: otvoreno pismo znanstvenicima

Rukopis je, čak i nakon recenzije, intelektualno stvaralaštvo autora. Unatoč tome, u svijetu izdavaštva su uspostavljene razne prakse kojima se pokušava spriječiti ostvarivanje prava znanstvenika da se verzija rukopisa prihvaćena za objavljivanje odmah po objavi učini dostupnom u otvorenom pristupu.

U nedavno objavljenom otvorenom pismu znanstvenicima, osnivači kOAlicije S i drugi dionici akademskog izdavaštva pružili su jasan uvid u navedene prakse. U nastavku vam donosimo prijevod pisma u cijelosti.

Strategija zadržavanja prava i dvosmislenost izdavača: otvoreno pismo znanstvenicima

Strategija kOAlicije S (engl. cOAlition S; skupina nacionalnih tijela* koja financiraju znanstvena istraživanja, Europska komisija i Europsko istraživačko vijeće) o primjeni CC-BY licencije na verziju rukopisa prihvaćenu za objavljivanje (engl. Author’s Accepted Manuscript – AAM), osmišljena je s ciljem postizanja potpunog i trenutnog otvorenog pristupa znanstvenim publikacijama koje su rezultat istraživanja financiranih sredstvima tijela koji podržavaju Plan S. Pomaže autorima u ostvarivanju autorskih prava nad verzijama rukopisa prihvaćenih za objavljivanje na način da ih odmah mogu pohraniti u repozitorij pod CC-BY licencijom.
Rukopis je, čak i nakon recenzije, intelektualno stvaralaštvo autora. Strategija zadržavanja prava (engl. The Rights Retention Strategy – RRS) je stvorena upravo kako bi zaštitila autorska prava. Troškovi koje izdavači naplaćuju za AAM, kao što su upravljanje postupkom recenzije, pokrivaju se pretplatama ili naknadama za objavljivanje. Pružanje takvih usluga izdavačima ne daje pravo da ograničavaju ili prisvajaju vlasnička prava nad autorovom verzijom rukopisa prihvaćenom za objavljivanje.
Neki izdavači su nedavno uspostavili prakse kojima pokušavaju spriječiti ostvarivanje prava znanstvenika da se rukopis odmah po objavljivanju učini dostupnim u otvorenom pristupu. Dolje potpisani, osnivači kOAlicije S i drugi dionici akademskog izdavaštva, znanstvenicima žele pružiti jasan uvid u navedene prakse te ih upozoriti na moguće posljedice.

Plan S – putevi do otvorenog pristupa

Plan S nudi tri moguća načina koji će istovremeno znanstvenicima omogućiti poštivanje politika otvorenog pristupa tijela koja financiraju istraživanja, a izdavačima prihvaćanje radova autora financiranih od strane kOAlicije S.
Autori koji svoj rad žele objaviti u hibridnom časopisu mogu se pridržavati većine kriterija tijela koja financiraju istraživanje ako je časopis dio transformativnog ugovora, ili ako mu je dodijeljen status transformativnog časopisa. U oba slučaja, završna verzija rada (engl. Version of Record – VoR) bit će dostupna u otvorenom pristupu u trenutku objavljivanja pod CC-BY licencijom. Sukladno tim modelima, financijeri će pridonijeti pokrivanju troškova izdavanja.
Tamo gdje se transformativna rješenja ne mogu primijeniti, samoarhiviranje se pojavljuje kao opcija koja je usklađena s kriterijima politike otvorenog pristupa. Strategijom zadržavanja prava (RRS), autori ostvaruju svoje pravo na pohranu verzije rukopisa prihvaćene za objavljivanje odmah nakon objavljivanja, i to pod CC-BY licencijom u skladu s politikom otvorenog pristupa tijela koja financiraju istraživanje.

Pružanje pojašnjenja autorima

kOAlicija S je kreirala alat pod nazivom Journal Checker Tool (JCT) kako bi što lakše savjetovali znanstvenike u procesu objave rada u željenom časopisu, a sve s ciljem usklađivanja cjelokupnog procesa s Planom S i politikom otvorenog pristupa tijela koja financiraju istraživanja.
kOAlicija S prepoznaje činjenicu da izdavači imaju pravo odbiti radove autora koji naznače da će se pridržavati politike otvorenog pristupa tijela koja im financiraju istraživanje te da će odmah podijeliti svoj AAM. Zbog navedenog razloga, u srpnju 2020., kOAlicija S kontaktirala je preko 150 izdavača kako bi pojasnila svoj stav u pogledu Strategije zadržavanja prava, tražeći od njih da se izjasne do određenog datuma. Niti jedan izdavač nije izjavio da će odbiti rad čiju bi AAM verziju autor objavio pod CC-BY licencijom.
Međutim, izdavači su nedavno započeli s praksom koja nastoji potkopati autorska prava intelektualnog vlasništva i zaobići politike otvorenog pristupa kOAlicije S. Na primjer, neki izdavači pokušavaju spriječiti financirane znanstvenike da svoj AAM odmah učine otvoreno dostupnim. O tim strateškim potezima se ne komunicira nužno s autorima prije faze prijave rada. Štoviše, navedeni izdavači ne pružaju jasnu sliku o tome koje će korake poduzeti u slučajevima kada znanstvenik svoj rad ipak učini otvoreno dostupnim.

Politike izdavača

Zbunjujuće i obmanjujuće smjernice autorima
Neki izdavači navode da ne podržavaju Strategiju zadržavanje prava i napominju da će se i dalje primjenjivati embargo. U stvarnosti, znanstvenici financirani od strane kOAlicije S ne trebaju dopuštenje izdavača kako bi podijelili svoj rukopis bez embarga s CC-BY licencijom – dokle god je izdavač obaviješten o prethodno dogovorenoj licenciji. U pismu izdavačima iz srpnja 2020. godine to je jasno istaknuto. Drugi izdavači navode da se zahtjevi tijela koja financiraju istraživanje mogu ispuniti samo zlatnim putem OA. To je jednostavno netočno. JCT ovdje pruža smjernice.

Odbijanje rukopisa temeljenih na RRS-u od strane časopisa temeljenih na pretplati i preusmjeravanje zahtjeva u OA časopise
Da bi se izbjegla mogućnost objave rada bez embarga u časopisu čiji je poslovni model temeljen na pretplati, izdavači mogu pokušati preusmjeriti zahtjev OA časopisu koji objavljuju. Takav postupak preusmjeravanja trebao bi biti izričito istaknut na samom početku procesa prijave radova.

Izmjena sustava prijave rada na način da se autori moraju složiti s plaćanjem naknade za objavljivanje u otvorenom pristupu (APC – Article Processing Charge, naknada za obradu članka)
U ovom primjeru izdavači dopuštaju prijavu radova u hibridni časopis samo ako autor pristane platiti APC, iako su svjesni da financijeri neće pokriti te troškovi te da autori neće imati pristup alternativnim sredstvima. Pozivamo znanstvenike da budu oprezni oko toga što potpisuju i odabiru na sučeljima za prijavu radova.

Poticanje autora na kršenje uvjeta ugovora o bespovratnim sredstvima tijela koja im financiraju istraživanje
Izdavači koji prepoznaju da (iz perspektive autorskih prava) prethodno dogovorena licencija pobija sve buduće, od autora traže pristajanje na određene uvjete u svojim izdavačkim ugovorima kako bi spriječili dijeljenje prihvaćene verzije rukopisa odmah nakon objavljivanja.

Ova praksa dovodi do toga da znanstvenici moraju ili prekršiti ugovor sklopljen s financijerima (postavljanjem embarga na rukopis) i riskirati mogućnost da više ne ispunjavaju uvjete za buduća financiranja, ili prekršiti izdavački ugovor (dijeljenjem rukopisa bez embarga) i riskirati moguće mjere koje izdavači mogu poduzeti.
Budući da su izdavači već obaviješteni o obvezama s kojima su se složila tijela koja financiraju istraživanja, neprimjereno je da potiču znanstvenike na kršenje tih uvjeta.

Ostvarujte svoja prava i svojim istraživanjem pridonesite dobrobiti javnosti i znanstvene zajednice!

Nadamo se da će izdavači preispitati vlastitu poziciju i odigrati svoju ulogu u pružanju pravednih i transparentnih politika za autore. U potpunosti bi trebali poštivati licenciju na koju su autori prethodno pristali ugovorom s tijelima koja im financiraju istraživanje, što uključuje i slobodu da verzije rukopisa prihvaćenih za objavljivanje učine dostupnima u otvorenom pristupu pod CC-BY licencijom odmah nakon objavljivanja rada. U situacijama u kojima izdavači prihvate tranziciju prema potpunom i trenutnom otvorenom pristupu, većina će financijera pokriti troškove objavljivanja.
U međuvremenu želimo upozoriti znanstvenike na navedene prakse i potaknuti ih da ostvaruju svoje pravo te da svoj rukopis daju na raspolaganje u potpunom i trenutnom otvorenom pristupu. Tijela koja financiraju istraživanja i knjižnice će i dalje pružati smjernice autorima. U slučajevima kada izdavači ne ponude valjan način usklađivanja svojih politika s kriterijima tijela koja financiraju istraživanje, znanstvenici svoj rad mogu prijaviti nekom drugom izdavaču čija je politika u skladu s Planom S.
Kao društvo se suočavamo s ogromnim izazovima: pandemijama, klimatskim promjenama, upitnom sigurnošću hrane. Najbolji način prevladavanja ovakvih i sličnih problema jest osiguranjem dostupnosti znanstvenih istraživanja u otvorenom pristupu.

Potpisnici

  • Marc Schiltz (cOAlition S Leaders Group)
  • Dr Anindita Bhadra, Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Kolkata (Global Young Academy)
  • Dr Michael Saliba, Director, Institute for Photovoltaics (ipv), University Stuttgart (Global Young Academy)
  • Gemma Modinos, FYAE FHEA, King’s College, London (Young Academy of Europe)
  • Astrid Verheusen (LIBER – Association of European Research Libraries)
  • Robin N. Sinn (Coalition of Open Access Policy Institutions)
  • Peter Suber (Harvard Library)
  • Dr Lidia Borrell-Damián (Science Europe)
  • Dr Mostafa Moonir Shawrav (Marie Curie Alumni Association)
  • Allison Kavanagh (Consortium of National and University Libraries)

Na službenim stranicama kOAlicije S, dostupno je pismo u izvornom obliku.

* Od tijela koja financiraju istraživanja i članovi su kOAlicije S, hrvatskim znanstvenicima trenutno je najrelevantnija Europska komisija. Hrvatska zaklada za znanost za sada se nije pridružila kOAliciji S.

cOAlition S, izdavaštvo, open licences, otvorene licencije, publishing

Odgovori