Autor: Ivana Končić

CROSBI Open Science Hub

U okviru Hrvatske znanstvene bibliografije – CROSBI lansiran je Open Science Hub u svrhu promoviranja prakse otvorene znanosti i edukacije hrvatske znanstvene zajednice i javnosti o toj tematici. Ova nova funkcionalnost CROSBI-ja okuplja radove hrvatskih autora na temu otvorene znanosti, otvorenog pristupa i otvorenih istraživačkih podataka te kao takva predstavlja jedinstveno mjesto na kojem su spomenute informacije okupljene na razini Hrvatske.

Open Science Hub nastao je kao dio aktivnosti Centra za znanstvene informacije IRB-a u promociji otvorene znanost kako bi povećao vidljivost i olakšao pristup relevantnim publikacijama hrvatskih autora o temama vezanim uz otvorenu znanost. Objavom ovog huba nastalo je jedinstveno mjesto za pregled radova hrvatskih autora koji govore o temama vezanim uz otvorenu znanost, a s obzirom da velik dio publikacija sadrži i poveznicu na cjeloviti tekst u otvorenom pristupu, povećava se i dostupnost tih publikacija te se olakšava njihova upotreba i u edukativne svrhe.

Open Science Hubu možete pristupiti preko početne stranice CROSBI-ja te na poveznici https://www.bib.irb.hr/pregled/OpenScienceHub i pregledati sve uključene radove. Upotrebom filtera možete suziti izbor popisa radova, kao i dobiti samo one publikacije čiji cjeloviti tekstovi su u otvorenom pristupu. Popis radova automatski se ažurira novim radovima unesenim u CROSBI.

Knjige koje mijenjaju svije(s)t

Suočavanje s klimatskom krizom zahtijeva brzu razmjenu znanja preko geografskih i ekonomskih granica, kao i između različitih znanstvenih disciplina. Nastavno na to, ovogodišnji Tjedan otvorenog pristupa nastoji potaknuti povezivanje i suradnju između klimatskog pokreta i međunarodne zajednice otvorene znanosti. Prilika je to za okupljanje, poduzimanje akcija te podizanje svijesti o tome na koji način otvorenost osigurava klimatsku pravdu.

Kao odličan uvod u temu mogu poslužiti sve brojnije i popularnije knjige koje se bave problematikom klimatskih promjena. U popisu ćete pronaći naslove iz publicistike i područja ekologije, ali i beletristiku – za svakoga ponešto!

Ne zaboravite, “Put od tisuću milja počinje prvim korakom!”, Lao-Tse

Knjiga nade : promišljanja za izazovna vremena / Jane Goodall, Doug Abrams

Svojevrstan životopis Jane Goodall, prirodoslovke, etologinje koja je kao veoma mlada otputovala u Gombe i posvetila se proučavanju čimpanzi, otkriva kako ju je ljubav prema čimpanzama i prirodi pretvorila u gorljivu zagovornicu očuvanja prirode i svakog živog bića na Zemlji. Cijeli svoj život posvetila je istraživanju i zaštiti prirode, proputovala je svijet svjedočeći za život, nadu i dostojanstvo. I danas, u poznim godinama, nije odustala. Još uvijek se bori za očuvanje prirode, zdraviji i pravedniji svijet.

KGZ signatura: 502 GOO k

Kako spriječiti klimatsku katastrofu : rješenja koja imamo, tehnološki napredak koji još moramo ostvariti / Bill Gates

Doslovno svaka aktivnost suvremenog života – kako uzgajamo hranu, proizvodimo, putujemo i prevozimo dobra, kako se rashlađujemo i grijemo – ispušta stakleničke plinove i, kako vrijeme prolazi, takvim načinom života živjet će sve više ljudi. To je dobro jer znači da će živjeti bolje, no, ako se ništa ne promijeni, svijet će još više proizvoditi stakleničke plinove, klimatske promjene će se pogoršavati, a učinak na ljudski rod vrlo će vjerojatno biti katastrofalan. Autor ove knjige ipak vjeruje u mogućnost promjene i opisuje što moramo učiniti da izbjegnemo propast.

KGZ signatura: 502 GAT k

Naša kuća u plamenu / Greta Thunberg

Mlada švedska aktivistkinja za klimatske promjene Greta Thunberg i njena obitelj napisali su ovu knjigu u kojoj otvoreno govore o problemima s kojima su se susretali tijekom odrastanja (Greti i njenoj mlađoj sestri Beati dijagnosticiran je Aspergerov sindrom) te koji su razlozi potaknuli Gretu da započne pokret #FridaysForFuture. Greta je 20. kolovoza 2018. sjela ispred švedskog parlamenta i započela svoj školski štrajk kako bi upozorila na ozbiljnost klimatskih promjena te ukazala na vrlo mali interes medija za tu tematiku. U ovoj su knjizi odlučili ispričati svoju obiteljsku priču do tog trenutka, a uključili su i pet Gretinih govora koje je održala do travnja 2019. godine.

KGZ signatura: 929 THU n

Poziv na novo promišljanje svijeta / Maja Göpel

Na popularno-znanstveni način autorica analizira suvremenu globalnu krizu (klimatske promjene, pretjerano iskorištavanje Zemljinih resursa, polarizaciju društva, jazu između bogatih i siromašnih) i korake koji su doveli do nje, tj. do neuspjeha zapadnog neoliberalnog modela. Pritom promatra način na koji ljudi gospodare i oblikuju svoj život; u kakve odnose u tu svrhu ulaze s prirodom, a u kakve s drugim ljudima; kako se odnose prema resursima, energiji, materijalu, radnoj snazi; prema kojim pravilima organiziraju rad, trgovinu i tokove novca; koje tehnologije razvijaju i kako ih primjenjuju. Prije svega zanima je zašto su rješenja koja nastaju takva kakva jesu, a ne drukčija te zašto se neke koncepcije uspijevaju etablirati, a druge ne.

KGZ signatura: 929 GOE p

Povijest pčela, Plavetnilo, Posljednji svoje vrste / Maja Lunde

Maja Lunde jedna je od najistaknutijih norveških autorica na međunarodnoj književnoj sceni, a svijet je osvojila svojim romanom “Povijest pčela” (2015.), distopijskom pričom s ekološkom potkom o izumiranju pčela. Prvi dio autoričina četverodijelnog ciklusa o temeljnim egzistencijalnim temama s kojima se suočava suvremeni svijet nagrađen je uglednom Nagradom norveških knjižara kao prvi debitantski roman u povijesti tog priznanja i preveden na 35 jezika. Uslijedio je nastavak “Plavetnilo” (2017.), koji je također postao međunarodni bestseler. “Posljednji svoje vrste” priča je o ljudima, životinjama i ljudskim životinjama, o tome kako na nas utječu ostale vrste na Zemlji, ima li još vremena da ispravimo svoje pogreške te što je potrebno učiniti kako bismo preživjeli.

KGZ signature: 839-3 LUND p, 839-3 LUND pl, 839-3 LUND po

Smrt prirode : čovječanstvo, klimatske promjene i priroda / Bill McKibben

Već stoljećima čovječanstvo uzima prirodu zdravo za gotovo, tretirajući je kao nedodirljivu divljinu odvojenu od čovjek. U knjizi “Smrt prirode” Bill McKibben strastveno zagovara promjenu takvog stava kako bismo opstali. Ova je knjiga poziv za radikalnu akciju koja će nam promijeniti živote. McKibben tvrdi da je naš opstanak, koji ovisi o temeljnoj, filozofskoj promjeni načina na koji se odnosimo prema prirodi, danas važniji nego ikada prije. Više od jednostavnog priručnika za opstanak ili kataloga koji iznosi znanstvena predviđanja sudnjeg dana, ovo iznimno djelo o prirodi obavezno je štivo prirodnjaka, aktivista i svih ljudi zabrinutih za očuvanje planeta.

KGZ signatura: 504 MAC s

Čovjek koji je sadio drveće / Jean Giono

Ova je novela nastala po narudžbi “Readers Digesta” početkom 1953. godine za zapise pod nazivom “Najnezaboravnija osoba koju sam u životu sreo”. Čovjek koji je sadio drveće Jeana Gionoa danas se već smatra kultnom posvetom ekologiji i očuvanju prirode, ali njezina univerzalna poruka znatno je šira od pukoga upozorenja na zaštitu svijeta u kojem živimo. Poruke ovoga teksta su, osim ekoloških, i humanističke i političke, iako Giono ne poziva ni na kakve velike društvene promjene i opće osvješćivanje, nego, dapače, savjetuje da treba raditi sam. Priča je doživjela brojna izdanja, ali i prerade, a naročito je doživjela popularnost jačanjem ekološke svijesti u brojnim zemljama svijeta. 

KGZ signatura: 840-3 GIO č

Koga briga za klimu? : k sociologiji klimatskih promjena / Jelena Puđak

Radi se o istraživanju koje promovira jedno, do sada u Hrvatskoj zanemareno ili nepostojeće potpolje sociologije, sociologiju klimatskih promjena. Korištenjem kvalitativne metodologije rad se ističe ne samo u dubini i detaljima istraživanja fenomena, već i u tome što svojim korektnim pristupom i zanimljivom analizom rezultata doprinosi afirmaciji te metodologije u području društvenih znanosti u Hrvatskoj.
Klimatske promjene kao znanstveno područje bavljenja iznimno su kompleksan fenomen. U svojoj prirodi zahtijevaju interdisciplinaran pristup, no također i mogućnost iznošenja nalaza i preporuka na popularnoznanstven način jer je tema previše važna, a da ne bi bila jasna i dostupna i ekspertnoj i laičkoj javnosti. Upravo ova znanstvena studija doprinosi u oba smisla.

KGZ signatura: 316.33 PUĐ k

Klima se mijenja, a mi… : prilozi psihologiji klimatskih promjena / Dževdet Hadžiselimović

Knjiga sadrži niz članaka koji govore o razornom utjecaju globaliziranog kapitalizma na ubrzavanje klimatskih promjena, o njihovom nepovoljnom utjecaju na zdravlje, a osobito mentalno zdravlje ljudi pa u sklopu te problematike opisuje se i solastalgija kao novi globalni neugodni sentiment. Između ostalog, sa stajališta psihologije obrađuje se složena pojava skepse, potiskivanja, zaborava ili poricanja klimatskih promjena. Nadalje, razmatra se značajno područje pedagogije klimatskih promjena, odnosno kako podučavati, razgovarati i motivirati za očuvanje klime ili, drugim riječima, kako klimatski opismeniti ljude i pridobiti ih da sudjeluju u mjerama i postupcima očuvanja klime. 

KGZ signatura: 30 HADŽ k

O vremenu i vodi : je li kasno da spasimo svijet? / Andri Snaer Magnason

Kada čitamo naslove koji se odnose na klimatske promjene, nešto najopasnije od svega što se u ljudskoj povijesti dosad dogodilo, čini se da 99 posto njihova značenja doživljavamo kao nerazgovijetan šum – tako veliku pojavu jednostavno ne uspijevamo razumjeti. Zbog toga je autor ove, žanrovski hibridne knjige, odlučio o tim temama govoriti zaobilazno, sa strane, ispod, prodirući u prošlost i budućnost, u osobno, tj. obiteljsko, i znanstveno, upotrebljavajući pritom i mitološki jezik. Skladao je svojevrsnu odu ljepotama planeta Zemlje, no odu koja je istodobno poziv svim ljudima da promijene svoju sadašnjost, kako bismo mogli imati budućnost.

KGZ signatura: 502 AND o

Tjedan otvorenog pristupa 2022. • Otvorenost za klimatsku pravdu

Suočavanje s klimatskom krizom zahtijeva brzu razmjenu znanja preko geografskih i ekonomskih granica, kao i između različitih znanstvenih disciplina. Nastavno na to, ovogodišnji Tjedan otvorenog pristupa nastoji potaknuti povezivanje i suradnju između klimatskog pokreta i međunarodne zajednice otvorene znanosti. Prilika je to za okupljanje, poduzimanje akcija i podizanje svijesti o tome kako otvorenost osigurava klimatsku pravdu.

Nastavi čitati

OBZOR EUROPA • OpenAIRE vodiči za istraživače

Obzor Europa novi je okvirni program Europske unije za istraživanja i inovacije za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Jedna od glavnih razlika u odnosu na prethodni okvirni program Obzor 2020 je uključivanje otvorene znanosti u različite dijelove Ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava i unutar toga realizacija procesa istraživanja i inovacija. Zakonske odredbe u ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava imaju za cilj ojačati prava i obveze korisnika kada je u pitanju otvoreni pristup te ispuniti zahtjeve otvorene znanosti za publikacije i istraživačke podatke.

Nastavi čitati

Usvojena politika vrednovanja znanstveno-istraživačkog rada i implementacije otvorene znanosti

Vrijeme je za temeljitu promjenu sustava vrednovanja znanstveno-istraživačkog rada znanstvenika! Potvrdili su to ministri znanosti 27 zemalja članica Europske unije izražavajući zabrinutost trenutnim stanjem i neprikladnim metodama koje se koriste u prosudbi kvalitete istraživanja i samih znanstvenika. Smatraju da korištenje kvantitativnih metoda dovodi do negativne pristranosti u pogledu kvalitete, ponovljivosti i integriteta istraživanja, pri čemu se prevelika važnost pridaje objavljivanju u časopisima s visokim čimbenikom utjecaja.

Nastavi čitati

Servisi i usluge u NI4OS katalogu

NI4OS-Europe (National Initiatives for Open Science in Europe) ključan je projekt u razvoju Europskog oblaka za otvorenu znanost (EOSC). Osim što podržava razvoj i uključivanje nacionalnih inicijativa u države članice i pridružene zemlje, kao i aktivnosti vezane uz edukaciju i upoznavanje lokalne zajednice s EOSC filozofijom i FAIR principima, NI4OS-Europe portfelju EOSC-a  doprinosi i računalnom infrastrukturom, raznim uslugama i servisima. Sukladno tome, u svom digitalnom katalogu trenutno nudi 19 resursa prethodno testiranih s ciljem procjene usklađenosti sa zahtjevima EOSC-a.

Nastavi čitati

© Centar za znanstvene informacije, Institut Ruđer Bošković. Pravila privatnosti