Servisi i usluge u NI4OS katalogu

NI4OS-Europe (National Initiatives for Open Science in Europe) ključan je projekt u razvoju Europskog oblaka za otvorenu znanost (EOSC). Osim što podržava razvoj i uključivanje nacionalnih inicijativa u države članice i pridružene zemlje, kao i aktivnosti vezane uz edukaciju i upoznavanje lokalne zajednice s EOSC filozofijom i FAIR principima, NI4OS-Europe portfelju EOSC-a  doprinosi i računalnom infrastrukturom, raznim uslugama i servisima. Sukladno tome, u svom digitalnom katalogu trenutno nudi 19 resursa prethodno testiranih s ciljem procjene usklađenosti sa zahtjevima EOSC-a.

NI4OS katalog nudi nekoliko tematskih resursa:

  • FEPrepare – automatizira postupak izvođenja NAMD/FEP simulacija
  • DREAMM – analizira površinu perifernih membranskih proteina
  • NanoCrystal – kristalografski alat namijenjen stvaranju koordinata nanočestica iz bilo kojeg materijala kristalne strukture
  • Schrödinger API – nudi napredne metode u rješavanju višedimenzionalne vremenski neovisne Schrödingerove jednadžbe
  • ChemBioServer – filtrira i grupira kemijske spojeve koji se koriste u procesu otkrivanja i razvoja lijekova
  • Gaussian API – service for fitting repulsive potentials in density-functional tight-binding with Gaussian process regression

Zahvaljujući doprinosu NI4OS-Europe projekta, znanstvena zajednica korak je bliže ostvarenju vizije Europskog oblaka za otvorenu znanost. Osim što je postavio snažne temelje koji omogućuju implementaciju EOSC-a, NI4OS-Europe svojim aktivnostima znanstvenicima širom svijeta omogućava pristup, pohranu, upravljanje, analizu, dijeljenje i ponovnu upotrebu istraživačkih podataka.

EOSC, istraživački podaci, NI4OS, Research Data

Odgovori

© Centar za znanstvene informacije, Institut Ruđer Bošković. Pravila privatnosti