Skip to main content

Usvojena politika vrednovanja znanstveno-istraživačkog rada i implementacije otvorene znanosti

Vrijeme je za temeljitu promjenu sustava vrednovanja znanstveno-istraživačkog rada znanstvenika! Potvrdili su to ministri znanosti 27 zemalja članica Europske unije izražavajući zabrinutost trenutnim stanjem i neprikladnim metodama koje se koriste u prosudbi kvalitete istraživanja i samih znanstvenika. Smatraju da korištenje kvantitativnih metoda dovodi do negativne pristranosti u pogledu kvalitete, ponovljivosti i integriteta istraživanja, pri čemu se prevelika važnost pridaje objavljivanju u časopisima s visokim čimbenikom utjecaja.

Sukladno tome, Vijeće Europske unije je u petak, 10. lipnja 2022. godine, usvojilo važnu politiku vrednovanja znanstveno-istraživačkog rada i implementacije otvorene znanosti. Iako su ministri prepoznali korake koje znanstveno-istraživačke ustanove u pojedinim zemljama već poduzimaju u smjeru poboljšanja načina vrednovanja znanosti, napominju da se promjene ne odvijaju dovoljno brzo te da uloženi napori ostaju neujednačeni i fragmentirani. Kako bi se ubrzala provedba i utjecaj politika i praksi otvorene znanosti u cijeloj Europi, potrebno je poduzeti mjere za prelazak na reformirani pristup vrednovanju znanosti, izgraditi potrebne kapacitete za akademsko izdavaštvo i znanstvenu komunikaciju te poticati višejezičnost kao sredstvo komuniciranja i diseminacije rezultata istraživanja.

Poštujući autonomiju znanstvenih i istraživačkih ustanova i slobodu znanstvenog istraživanja, raznolikost nacionalnih i disciplinskih konteksta te uzimajući u obzir njihovu usklađenost s međunarodnim inicijativama, Vijeće EU u svojim zaključcima predlaže da se reforma sustava vrednovanja okvirno temelji na sljedećim načelima:

  • prelazak na uravnoteženiji pristup između kvantitativne i kvalitativne procjene istraživanja jačanjem kvalitativnih metoda i mjera;
  • prepoznavanje svih oblika rezultata i učinaka procesa istraživanja pri čemu se naglašava potreba za usklađenosti s FAIR načelima (pronalažljivost, dostupnost, interoperabilnost i ponovljivost);
  • uvažavanje različitih karijernih puteva i svih oblika istraživačkih i inovacijskih aktivnosti; 
  • uvažavanje posebnosti različitih istraživačkih disciplina, faza znanstveno-istraživačkih karijera i misija znanstveno-istraživačkih ustanova;
  • osiguravanje prioritetnosti etike i integriteta;
  • promicanje raznolikosti, ravnopravnosti spolova i aktivno promicanje žena u znanosti.

Prijedlog sporazuma o načelima reforme sustava vrednovanja znanstveno-istraživačkog rada je trenutno u izradi, a više informacija o prijedlozima i zaključcima Vijeća EU dostupni su u Nacrtu zaključaka o vrednovanju znanstveno-istraživačkog rada i implementacije otvorene znanosti.

open access, open science, otvorena znanost, otvoreni pristup