Skip to main content

Tjedan otvorenog pristupa 2021.

I ove, kao i svake godine u listopadu obilježava se Tjedan otvorenog pristupa zanimljivim online događanjima koja uključuju predavanja, diskusije, razmjenu iskustava i približavanje pojma otvorenog pristupa širokoj publici. 

Ovogodišnji se Tjedan otvorenog pristupa obilježava od 25.-31.10.2021. pod nazivom ‘Važno je kako otvaramo znanje: izgradnja strukturne jednakosti’.

Tema Tjedna povezana je s nedavno objavljenom UNESCO-vom Preporukom o Otvorenoj znanosti, odnosno s jednom od njenih ključnih dijelova, onom o otvorenom pristupu. Preporuka ističe da je od ključnog začaja princip nepristranosti u budućim nastojanjima u planiranju obrazovanja u budućnosti koje treba biti otvoreno i svima dostupno.

‘Otvorena znanost trebala bi obuhvaćati različita znanja, prakse, radne procese, jezike i rezultate istraživanja koji podržavaju potrebe i spoznajne različitosti znanstvene zajednice u cjelini, različitih istraživačkih zajednica i znanstvenika, a prema potrebi i širu javnost i nositelje znanja izvan tradicionalne znanstvene zajednice, uključujući autohtone narode i lokalne zajednice, te društvene aktere iz različitih zemalja i regija.’ ((UNESCO Preporuka o otvorenoj znanosti, str. 7)

Kao prvi globalni okvir za određivanje standarda o otvorenoj znanosti, Preporuka UNESCO-a pružit će smjernice vladama diljem svijeta pri prelasku sa stremljenja na provedbu otvorenih istraživačkih praksi. Ovogodišnja tema „Važno je kako otvaramo znanje: izgradnja strukturne jednakosti“ ističe poziv Preporuke na ravnopravno sudjelovanje svih sudionika u prenošenju znanja.

Tjedan otvorenog pristupa je vrijeme kada je potrebno uskladiti aktivnosti šire zajednice kako bi otvorenost postala zadana vrijednost istraživanja i kako bi bi jednakost bila u središtu djelovanja te nas poziva da obilježimo Tjedan otvorenog pristupa organizacijom događanja na našim institucijama.

Pozivamo Vas da se pridružite ovom događaju!

open access, otvoreni pristup