Europski oblak za otvorenu znanost (EOSC)

Ideja Europskog oblaka za otvorenu znanost nastala je 2015. godine kao vizija Europske komisije kako bi razvojem istraživačkih infrastruktura i objedinjavanjem usluga dala podršku razvoju otvorene znanosti i inovacija u Europi, te podržala razvoj nacionalnih inicijativa za uspostavu oblaka za otvorenu znanost među zemljama sudionicama na projektu, a ujedno podržala i aktivnosti vezane uz promociju i upoznavanje lokalne zajednice sa EOSC filozofijom i FAIR načelima na kojima se temelji dijeljenje podataka.

Podaci trebaju biti pronalažljivi (Findable), dostupni (Accessible), interoperabilni (Interoperable) te ponovo upotrebljivi (Reusable). Plan je na jednom mjestu okupiti institucionalne, nacionalne i europske inicijative te uključiti sve relevantne dionike da zajedno dizajniraju i implementiraju europske zajedničke istraživačke podatke.

Kako bi se omogućio distribucijski kanal za dijeljenje informacija 2018. godine pokrenut je EOSC portal. Namijenjen je pružateljima servisa i usluga, ali i krajnjim korisnicima. Krajem 2019. godine pokrenut je projekt EOSC Enhance čiji je cilj daljnji razvoj funkcionalnosti EOSC portala. Ciljevi su objedinjeni unutar sljedećih kategorija: poboljšati sučelje za pružatelje usluga i uključivanje novih izvora (resursa) i usluga u EOSC katalog (Enhance), ubrzati njihovu primjenu (Accelerate), povećati potražnju korisnika za EOSC uslugama i resursima (Increase) i omogućiti otvoreni pristup putem tematskih portala/oblaka (Enable). Kao rezultat u prosincu 2020. godine pokrenut je novi EOSC Portal. U svrhu upoznavanja s novim EOSC portalom u ponudi su brojni webinari koji pokrivaju različite aspekte portala.

Osim osnovnih informacija o EOSC (Inicijativi), EOSC projektima, putem portala moguć je pristup brojnim izvorima informacija i servisima, kao i objava, pretraživanje i korištenje podataka i usluga. Kako bi se izbjegle nejasnoće oko terminologije koja se koristi dostupan je EOSC rječnik, a odgovore na nedoumice korisnici i pružatelji usluga mogu naći u odgovorima na učestala pitanja.

Informacije i pristup postojećim servisima dostupni su putem pretraživanja ili prebiranjem unutar kataloga i tržnice (Catalogue and Marketplace). Dostupni su i brojni filteri kojima je moguće suziti pretraživanje/prebiranje.

Kod prebiranja informacije su razvrstane prema područjima znanosti ili kategorijama.

Kako bi se krajnjim korisnicima olakšalo snalaženje unutar EOSC portala objavljen je i praktičan EOSC vodič za krajnje korisnike. Osim ovog vodiča na stranici “Using the portal“, dostupne su i druge publikacije. Dostupna dokumentacije podijeljena je u dvije grupacije: za pružatelje usluga i za krajnje korisnike. Sve novosti i najave događanja vezane uz EOSC objavljuju se u sekciji “Media”, a također su dostupne prezentacije s održanih webinara. Kako bi se korinicima olakšao pristup i pronalaženje informacija radi se na daljnjem razvoju portala.

U okviru NI4OS projekta koji brojnim aktivnostima radi na uspostavi i promociji Europskog oblaka za otvorenu znanost objavljeni su dokumenti o EOSC-u i FAIR principima na hrvatskom jeziku koji su dostupni na stranicama projekta.

Korisne poveznice:

Europski oblak za otvorenu znanost EOSC

Sve što trebate znati o FAIR podacima

EOSC, NI4OS, open access, otvoreni pristup

Odgovori

© Centar za znanstvene informacije, Institut Ruđer Bošković. Pravila privatnosti