Skip to main content

Izračun troškova upravljanja istraživačkim podacima

cost data management

Resursi potrebni za upravljanje istraživačkim podacima (engl. research data management – RDM) mnoge ustanove koje financiraju istraživanja smatraju opravdanim troškovima koji moraju biti uključeni već u samoj prijavi projekta.

Primjerice, Europska komisija zahtijeva otvoreni pristup publikacijama i pripadajućim istraživačkim podacima za sve projekte koji su financirani iz programa Obzor 2020. Zato istraživači u prijedloge za financiranje projekta moraju uključiti i izračun troškova za upravljanje podacima, kao i plan upravljanja podacima (engl. data management plan – DMP), a troškovi navedeni u samoj prijavi projekta ulaze u budžet odobrenih prijedloga. Uostalom, planiranje i troškove RDM-a treba uzeti u obzir i zbog njihove učinkovitosti u iskorištavanju vremena i financijskih sredstava što je ključno za uspješnu provedbu projekta.

Tu u pomoć priskaču Sveučilište u Utrechtu i UK Data Service koji nude alate za procjenu troškova upravljanja podacima u otvorenom pristupu. Na svojim stranicama pružaju sve informacije potrebne za procjenu troškova upravljanja podacima, kao što su vrste troškova koje su povezane s upravljanjem podacima i koje vrste troškova su opravdane. Oni kao potencijalne troškove upravljanja podacima navode troškove osoblja, infrastrukture (računarstvo), softvera (npr. licencije), programiranja, pravnih pitanja zaštite i očuvanja podataka, troškove osposobljavanja istraživača i troškove arhiviranja podataka.

Više pročitajte na stranici upravljanja istraživačkim podacima Tehnološkog sveučilišta u Grazu, a na poveznicama Sveučilišta u Utrechtu i UK Dana Service pronađite informacije i alate koji mogu pripomoći u upravljanju s vašim istraživačkim podacima:

istraživački podaci, open data, otvoreni podaci, Research Data, research data management, upravljanje istraživačkim podacima

Odgovori