Skip to main content

Europsko istraživačko vijeće novim radnim programom obvezuje na upravljanje istraživačkim podacima

Europsko istraživačko vijeće (engl. European Research Council – ERC) objavilo je novi radni program za 2022. godinu, njihov drugi pod programom Obzor Europa. Isti je podržan do sada najvećim financijskim sredstvima godišnjeg proračuna ERC-a i usmjeren je na novije generacije europskih znanstvenika. Između ostalog, program će prilikom evaluacije uzeti u obzir sve potencijalne negativne posljedice pandemije na istraživanja navedene u prijavi projekta, obvezat će ustanove koje se prijavljuju na izradu plana ravnopravnosti spolova ili sličnog rješenja, ali i podnositelje zahtjeva na dostavu plana upravljanja istraživačkih podataka (engl. data management plan – DMP). 

Naglašeno je da više neće biti moguće prijaviti projekt bez odgovarajućeg plana upravljanja podacima te se inzistira na omogućavanju javnog pristupa tim podacima. Drugim riječima, kakve god podatke projekt proizveo, potrebno je uspostaviti plan za upravljanje podacima u prvih šest mjeseci provedbe projekta te ga uskladiti s FAIR načelima (engl. Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Ti podaci trebaju biti dostupni u otvorenom pristupu po principu “otvoreno koliko je moguće, zatvoreno koliko je potrebno”. Olakšavajući pristup podacima proizašlih iz istraživanja koja financira ERC, olakšava se i njihova ponovna upotreba i očuvanje.

Više o novom programu možete pročitati na https://erc.europa.eu/news/erc-2022-work-programme, a cijeli program možete pronaći na https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2022/wp_horizon-erc-2022_en.pdf

European Commission, European Research Council, Europska komisija, Europsko istraživačko vijeće, istraživački podaci, open data, otvoreni podaci, Research Data, research data management, upravljanje istraživačkim podacima

Odgovori